UVJETI I ODREDBE

Uvjeti i odredbe za korištenje Grundig internetske stranice

Dobrodošli na internetsku stranicu kompanije Grundig Intermedia GmbH („Grundig“). Molimo da prije korištenja ove internetske stranice („stranica“) pažljivo pročitate ove uvjete. Ova se stranica smije koristiti samo u informativne svrhe. Davanjem pristanka i korištenjem ove stranice ili preuzimanjem materijala sa stranice suglasni ste poštivati ove uvjete i odredbe („uvjeti korištenja“) navedene u ovoj obavijesti. Ako niste suglasni s ovim uvjetima i odredbama, nemojte dati svoj pristanak, koristiti ili preuzimati materijale sa stranice.

Kliknite ovdje kako biste saznali više o korištenju kolačića na ovoj internetskoj stranici

Licenca

U skladu s uvjetima i odredbama navedenim u ovom Ugovoru, Grundig vam jamči neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo pristupa, korištenja i prikaza ove stranice i materijala koji se na njoj nalaze. Suglasni ste da ni na koji način nećete ometati ili pokušati ometati rad stranice na bilo koji način.

Grundig vas ovlašćuje da pregledavate i preuzimate informacije („materijali“) koji se nalaze na stranici samo u osobne, nekomercijalne svrhe. Ovo ovlaštenje ne odnosi se na prijenos vlasništva u materijalima i kopijama materijala i podliježe sljedećim ograničenjima: 1) na svim kopijama preuzetih materijala morate zadržati sve obavijesti o autorskim pravima i druge obavijesti o pravu vlasništva koje se nalaze u materijalima; 2) materijale ne smijete ni na koji način mijenjati niti reproducirati, javno prikazivati, izvoditi ili distribuirati te ih na bilo koji drugi način koristiti ili prenositi u bilo kakve javne ili komercijalne svrhe i 3) materijale ne smijete prenositi bilo kojoj osobi, osim ako je ne obavijestite o svim obavezama koje proizlaze iz ovih uvjeta i odredbi za korištenje, a ona ih ne prihvati. Suglasni ste da ćete poštovati sva dodatna ograničenja prikazana na stranici u skladu s povremenim ažuriranjima. Stranica, uključujući sve materijale, je zaštićena zakonima o autorskom pravu i i drugim propisima iz Ugovora u cijelom svijetu. Suglasni ste da ćete pri korištenju ove stranice poštovati sve zakone o autorskom pravu diljem svijeta te da ćete spriječiti svako neovlašteno kopiranje materijala. Osim kako je ovdje izričito navedeno, kompanija Grundig vam ne daje nikakvo izričito ili podrazumijevano pravo na temelju bilo kojeg zakona o patentu, dizajnu, žigu, autorskom pravu ili poslovnoj tajni.

Korisnički računi

Od vas se može tražiti da otvorite račun kako biste mogli pristupati određenim ograničenim dijelovima stranice. U tom slučaju morate dovršiti postupak registracije navođenjem potpunih i točnih informacija kako je navedeno u odgovarajućem obrascu za registraciju. Od vas će se tražiti i da odaberete lozinku. Vi ste u potpunosti odgovorni za održavanje tajnosti svoje lozinke i računa. Nadalje, u potpunosti ste odgovorni za svaku i sve radnje koje se provode u ime tog računa. Suglasni ste da ćete odmah obavijestiti kompaniju Grundig o svakom neovlaštenom korištenju vašeg računa ili o svakoj drugoj povredi sigurnosti. Kompanija Grundig neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak koji može nastati uslijed tuđeg korištenja vaše lozinke ili računa.

Jamstva korisnika

Izjavljujete i jamčite da ćete stranicu koristiti u skladu s ovim Ugovorom, uključujući zakone i propise iz ovog Ugovora te da ćete poštivati sve postojeće i buduće politike i pravila ove stranice. Suglasni ste da stranicu nećete koristiti za: (a) prijenos neželjene pošte ili nepoželjne komunikacije; (b) predstavljanje kao kompanija Grundig ili netko drugi; (c) krivotvorenje zaglavlja ili drugu manipulaciju identifikatorima kako biste prikrili izvor bilo kojeg sadržaja prenesenog putem stranice; (d) lažno prikazivanje svoje povezanosti s fizičkom ili pravnom osobom; (e) djelovanje koje će negativno utjecati na mogućnost korištenja stranice drugih korisnika; (f) sudjelovanje u radnjama koje krše neki važeći zakon, (g) objavljivanje ili prenošenje bilo kakvog materijal koji na bilo koji način narušava ili krši prava drugih ili je protuzakonit, uvredljiv, klevetnički, vulgaran ili na bilo koji način nepoželjan ili sadrži bilo kakve oglase ili nagovore u odnosu na proizvode ili usluge; (h) prikupljanje ili pohranjivanje osobnih podataka o drugim korisnicima, osim ako vas za to izričito ovlaste takvi korisnici, ili (i) nepoštivanje povlačenja dobivene ovlasti kako je opisano u (h). Ako ne poštujete prethodno navedeno, ne smijete koristiti stranicu, a kompanija Grundig nije zakonski obvezana ovim Ugovorom te zadržava sva svoja zakonska prava u odnosu na takvo nepridržavanje.

Ako prekršite Uvjete korištenja, obvezni ste platiti naknadu štete nanijete kompaniji Grundig i njezinim podružnicama koja je posljedica vaših postupaka.

Promjene

Kompanija Grundig zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju promijeni, izmijeni, doda ili ukloni bilo koji dio ovog Ugovora, u cijelosti ili djelomično. Promjene u ovom Ugovoru stupit će na snagu po objavi o takvoj promjeni na stranici. Vaša kontinuirana uporaba stranice nakon svake objave promjene ovog Ugovora smatrat će se prihvaćanjem tih promjena.

Kompanija Grundig može prekinuti, promijeniti, ispraviti sve pogreške ili propuste na stranici, provesti sve druge promjene na stranici, u materijalima i na proizvodima, u programima, uslugama ili cijenama (ako postoje) opisanim na stranici, obustaviti ili prekinuti bilo koji aspekt stranice, uključujući dostupnost bilo koje značajke stranice u bilo kojem trenutku bez obavijesti. Kompanija Grundig također može ograničiti za određene značajke i usluge ili ograničiti vaš pristup dijelovima stranice ili cijeloj stranici bez obavijesti ili odgovornosti. Kompanija Grundig može ukinuti prethodno navedeno ovlaštenje, prava i licencu u bilo kojem trenutku, a po takvom ukidanju odmah uništavate sve materijale.

Potvrda prava intelektualnog vlasništva

Potvrđujete da sva prava intelektualnog vlasništva (uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, patente, praktično znanje, povjerljive informacije, prava na bazu podataka i prava u području žigova i dizajna – registriranih ili neregistriranih) na stranici pripadaju kompaniji Grundig ili njezinim davateljima licenci. Sav goodwill i prava intelektualnog vlasništva koji proistječu iz uporabe takvih prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju kompaniji Grundig koristit će kompanija Grundig.

Dijeljenje vaših podataka s kompanijom Grundig

Dijeljenje osobnih podataka omogućava nam da vam ponudimo brojne prednosti. Uporaba vašeg osobnog računa ili drugog vida registracije nama će olakšati, a vama učiniti praktičnijim sljedeće:

  • registriranje svoje kupnju kako biste mogli koristiti sve prednosti na koje tom kupnjom imate pravo
  • traženje informacija koje su specifične za vaš proizvod
  • primanje personaliziranih poruka o posebnim ponudama i pozivnicama
  • jednostavnije plaćanje prilikom kupnje pribora i zamjenskih dijelova kompanije Grundig putem interneta
  • dobivanje obavijesti i informacije o događanjima i promocijama za koje ste se registrirali


To će nam također omogućiti da provodimo istraživanja tržišta i statistička istraživanja koje nam pomažu da razvijamo bolje proizvode, poboljšavamo naše internetske stranice i bolje upoznajemo naše kupce. Možete odlučiti dijeliti svoje informacije s nama na brojne načine putem interneta, kao što je ispunjavanje obrasca za registraciju, naručivanje servisa ili montaže, sudjelovanje u natjecanju, prisustvovanje nekom događanju, registriranje kupnje, kupnja u internetskoj trgovini, sudjelovanje u promociji ili pretplata na newsletter.

Napominjemo da će vaši osobni podaci biti pohranjeni u središnjoj bazi podataka Grundigove kompanije te da se mogu prenositi iz vaše zemlje u druge kompanije Grundig diljem svijeta koje s vama mogu komunicirati o našim proizvodima ili posebnim ponudama. Ako ne želite primati obavijesti o posebnim ponudama, o tome nas možete obavijestiti neprihvaćanjem suglasnosti u obrascu za registraciju.

Podacima mogu upravljati i rukovati pažljivo odabrane strane kompanije Grundig. Osim kako je prije navedeno, te se informacije neće slati niti jednoj trećoj strani ako za to nemamo vaš pristanak.

Ako želite da vam prestanemo slati personalizirane ponude ili informacije, možete nas obavijestiti pomoću funkcija otkazivanja pretplate koje se nalaze u porukama e-pošte ili na stranici vašeg računa. Ako želite da uklonimo vaše informacije, možete nas obavijestiti potpunim deaktiviranjem svojeg računa.

Napominjemo da će se osobne informacije navedene za kupnju putem internetske stranice ili u zahtjevu za servisom koristiti isključivo za ispunjavanje naših obaveza prema vama, osim ako ne otvorite račun ili se ne pretplatite na posebne ponude.

Molimo kliknite ovdje kako biste saznali više o korištenju osobnih informacija.

Sigurnost

Ne smijete: (a) koristiti bilo koji uređaj ili softver koji može ometati rad stranice; ili (b) poduzimati bilo kakve radnje koje nesrazmjerno ili pretjerano opterećuju infrastrukturu stranice (poput slanja masovnih poruka e-pošte – „slanje neželjene pošte“), ili (c) ometati ili mijenjati softver stranice ili njezine funkcije. To uključuje postavljanje materijala na stranicu koji je zaražen virusima, trojanskim konjima, vremenskim bombama ili drugim elementima koji mogu oštetiti ili ometati strukturu programiranja stranice.

Internetske stranice treće strane

Kompanija Grundig ne provodi nikakav nadzor ili reviziju sadržaja stranice treće strane niti je kompanija Grundig odgovorna za točnost ili pouzdanost internetskih stranica bilo koje treće strane. Nadalje, kompanija Grundig može na navedenoj internetskoj stranici navesti poveznice do internetskih stranica kojima upravljaju druge pravne osobe. Ako koristite te stranice, napustit ćete ovu stranicu. Ako posjetite bilo koju povezanu stranicu, to radite o vlastitom riziku i vaša je odgovornost da poduzmete sve mjere zaštite kako biste se zaštitili od virusa i drugih destruktivnih elemenata. Kompanija Grundig ne daje nikakvo jamstvo niti izjave u pogledu svih povezanih internetskih stranica ili informacija koje se na njima pojavljuju ili bilo kojeg proizvoda ili usluga na njima opisanih. Poveznice ne podrazumijevaju da kompanija Grundig ili sponzori te stranice, potvrđuju, da su pridruženi ili povezani sa ili su zakonski ovlašteni za uporabu bilo kojeg žiga, trgovačkog naziva, logotipa ili simbola autorskih prava koji su prikazani ili kojima se može putem poveznica pristupati, ili da je bilo koja od povezanih stranica ovlaštena koristiti bilo koji žig, trgovački naziv, logotip ili simbol autorskih prava kompanije Grundig ili bilo koje njezine podružnice ili društva.

Vanjske poveznice na stranicu

Sve poveznice na stranicu mora pisano odobriti kompanija Grundig, osim ako kompanija Grundig pristaje na poveznice u kojima: (i) je poveznica samo tekstualna poveznica koja sadrži samo naziv „Grundig“ i ne sadrži bilo kakve žigove kompanije Grundig ili njezinih davatelja licenci; (ii) poveznica „usmjeruje“ samo na www.grundig.com, a ne na internetske stranice niže razine;(iii) poveznica, kad je korisnik aktivira, prikazuje se na cijelom zaslonu u potpuno funkcionalnom prozoru preglednika po kojem se korisnik može kretati te nije unutar „okvira“ na povezanoj internetskoj stranici; i (iv) izgled, položaj i drugi aspekti poveznice ne mogu stvarati lažni izgled s kojima je povezana neka pravna ili fizička osoba ili njihove djelatnosti ili proizvodi nisu povezani niti ih ne sponzorira kompanija Grundig niti su takve da oštećuju ili umanjuju vrijednost nematerijalne imovine povezane s nazivom i zaštitnim znakovima kompanije Grundig ili njezinih podružnica. Kompanija Grundig zadržava pravo opoziva tog pristanka na poveznicu u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju.

Izuzimanje podrazumijevanih jamstava

Iako su poduzete odgovarajuće mjere kako bi se osigurala točnost informacija na ovoj stranici, kompanija Grundig nije za njih odgovorna. Materijali mogu sadržavati netočne podatke ili tipfelere. Kompanija Grundig ne jamči za točnost ili potpunost materijala ili pouzdanost bilo kojeg savjeta, mišljenja, izjave ili drugih informacija prikazanih na ovoj stranici ili putem nje distribuiranih. Potvrđujete da svako oslanjanje na bilo koje takvo mišljenje, savjet, izjavu, dopis ili informacije radite samo o vlastitom riziku. Sav se sadržaj prikazuje „onakav kakav je“ i „u obliku u kojem je dostupan“. Kompanija Grundig izričito poriče bilo kakve izjave ili jamstva bilo koje vrste, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na jamstva podobnosti za prodaju ili prikladnosti za određenu svrhu, nepovredivosti, ili jamstva u pogledu rada ove stranice ili sadržaja. Kompanija Grundig ne jamči, niti na bilo koji način ne potvrđuje sigurnost ove internetske stranice. Potvrđujete da se sve poslane informacije mogu presresti. Kompanija Grundig ne jamči da su internetska stranica ili usluge koje ovu stranicu čine dostupnom ili elektronička komunikacija koju šalje kompanija Grundig bez virusa ili bilo koje druge vrste štetnih elemenata. Sve takve izjave, jamstva i uvjeti se isključuju, osim do granice do koje zakon zabranjuje takvo izuzimanje.

Ograničenje odgovornosti

Kompanija Grundig ni u kojem slučaju nije odgovorna za bilo kakve izravne, neizravne, posljedične, kaznene, posebne ili slučajne štete (uključujući, ali ne ograničavajući se na štete zbog gubitka posla, ugovora, prihoda, podataka, informacija ili prekida poslovanja) koje su rezultat uporabe ove stranice, proistječu iz nje ili su povezane s njom ili nemogućnošću korištenja ove stranice ili sadržaja ili iz ovog Ugovora ili su s njim povezane, čak i ako je kompanija Grundig obaviještena o mogućnostima nastajanja takvih šteta. Uz ovdje navedene uvjete, kompanija Grundig ni u kojem slučaju nije odgovorna za bilo kakve pogreške, netočnosti, propuste ili druge nedostatke ili nepravovremenost ili neautentičnost bilo kakvih informacija koje se nalaze na ovoj stranici.

Obaveza za umanjivanje gubitaka

Ne dovodeći u pitanje ovdje navedeno ograničenje odgovornosti, obavezni ste poduzeti sve razumne korake kako biste umanjili svoje gubitke nastale u vezi s bilo kojom tvrdnjom ili radnjom (bez obzira radi li se o nemaru, povredi ugovora ili drugome), zbog kojih biste mogli tužiti kompaniju Grundig.

Obavijesti

Sva upućivanja na „u pisanom obliku“, „objave“ i „obavijesti“ i sve slične izraze obuhvaćaju elektronički načini komunikacije (na primjer, e-poštu), uz uvjet da strana koja se oslanja na takvu komunikaciju zadrži sve prihvatljive dokaze o poslanoj i primljenoj komunikaciji.

Zastara i pojedinačnost odredbi

U pogledu bilo kojeg razloga za tužbu koji imate u vezi s vašom uporabom stranice mora se djelovati unutar jedne (1) godine nakon nastanka tužbe ili razloga za tužbu. Ako iz bilo kojeg razloga nadležni sud utvrdi da je bilo koja odredba Ugovora ili neki njegov dio nevažeći, ta se odredba primjenjuje u najvećoj mogućoj dopustivoj mjeri kako bi utjecala na namjeru Ugovora, a ostatak ovog Ugovora i dalje će u potpunosti biti na snazi.

Pristup s teritorija i lokacija izvan njemačke kompanije Grundig nije potvrda da su materijali na ovoj stranici prikladni ili dostupni za uporabu na drugim lokacijama izvan Njemačke, a pristup tim materijalima s drugih teritorija gdje su oni nezakoniti zabranjen je. Ako ovoj stranici pristupate s lokacija izvan kompanije Grundig, vi ste odgovorni za poštovanje svih lokalnih zakona.

Mjerodavni zakon

Vašu uporabu ove stranice i ovih Uvjeta korištenja uređuju važeći zakoni Savezne Republike Njemačke, bez primjene njezinih odredbi o sukobu zakona.

Povratak na vrh stranice